Natsuki And Shizuru's Eternal LoveStatus

Summary
People judge Natsuki and Shizuru, but nobody can stop Natsuki and Shizuru from being together.
Forum
No Topics
Open Forum